Energeticky Certifikat Bardejov | Energetické Certifikáty Bardejov, Svidník, Stropkov
Energetické Certifikáty Bardejov, Svidník, Stropkov
Energetické Certifikáty Bardejov, Svidník, Stropkov
2
home,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,

Energetické Certifikáty Bardejov, Svidník, Stropkov

Spoločnosť Delphia s.r.o v rámci Energetickej certifikácie zastrešuje celé Slovensko.

 

Obchodný zástupca

pre  okres  Bardejov,  Svidník  a  Stropkov

 

 

Ing. Štefan Kučmina

Obchodný zástupca

0905 728484

Kontaktná adresa:
 
Pod papierňou 74
085 01 Bardejov
 
e-mail : kucmina.stefan@gmail.com
                stefan.kucmina@delphia.sk
 web  :    www.energetickycertifikát-bardejov.eu

Ing. Štefan Kučmina oblastný riaditeľ =Energeticke certifikaty v bardejove , stropkove a svidniku

adresa centrály:  
 

Delphia s.r.o.

Búdkova cesta 3
811 04 Bratislava
 
 
tel: 02/444 64 090
mobil: 0948 158 158
 
 
e-mail: delphia@delphia.sk
web :  www.delphiatatry.sk
 
 

Čo je to Energetický certifikát?

Energetický certifikát je doklad, ktorý podrobne kategorizuje potrebu energie v objekte. Podľa tejto potreby energie zaradí objekty do energetických tried A-G (ako na elektrospotrebičoch).

 

Kedy je povinná Energetická certifikácia?

Pri predaji budovy, pri prenájme budovy, pri dokončení novej budovy, pri dokončení významnej obnovy.

 

Podľa akého zákona je potrebné dokladovať Energetický certifikát?

Je to zákon č. 555/2005 Z.z. O Energetickej hospodárnosti budov. Zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov. Zákon č. 555/2005 Z.z. O Energetickej hospodárnosti budov je vykonávaný vyhláškou č. 311/2009 Z.z..

 

Kto môže vykonávať Energetickú certifikáciu?

Energetickú certifikáciu budov môžu vykonávať osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť preukázanú skúškou odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou.

 

 

Čo mi dáva Energetický certifikát?

Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy. Základom energetickej certifikácie je výpočet a kategorizácia budov. Certifikácia popisuje skutočnú situáciu v oblasti energetickej hospodárnosti budovy.

 

 

Koľko ma bude stáť Energetický certifikát?

Cenotvorba Energetických certifikátov a Tepelnotechnických posudkov budov je veľmi osobitná v závislosti od náročnosti a veľkosti daného objektu. Pri rodinných domoch sa cena pohybuje v rozmedzí 130-200 Eur za ECB a 200-250 Eur, stavby väčšieho rozsahu sú riešené individuálne pri obhliadke.

 

 

Kedy potrebujem Energetický certifikát a kedy Tepelnotechnický posudok?

Energetický certifikát je potrebný pri predaji, prenájme budovy, pri ukončení novostavby alebo významnej obnove budovy ( zateplenie, nadstavba ….). Teplotechnický posudok ste povinní dokladovať pri žiadosti o stavebné povolenie.

 

 

Koľko trvá vypracovanie Energetického certifikátu?

Na vypracovanie Energetického certifikátu budovy je potrebný 1 až 2 týždne. V prípade urgencie vieme jednotlivé projekty aj uprednostniť a vystaviť Energetický certifikát do 48 hodín od obhliadky.

 

 

Kedy potrebujem Energetický štítok budovy?

Ak podlažná plocha všetkých nadzemných podlaží vypočítaná z vonkajších rozmerov je väčšia ako 1000 m2, vtedy je nutný aj energetický štítok, ktorý musí byť umiestnený na viditeľnom mieste pri vstupe do objektu.

 

 

Koľko miest spotreby sa posudzuje a na aké typy budov?

Pri určovaní Energetickej hospodárnosti budov v zásade posudzujeme 4 miesta spotreby a to Teplotechnika stavebných konštrukcií, Vykurovanie a príprava teplej vody, Osvetlenie a Vetranie a Klimatizácia. U obytných budov ako sú rodinné domy a bytové domy sa posudzujú len dve miesta spotreby Teplotechnika stavebných konštrukcií a Vykurovanie a príprava teplej vody. Pri polyfunkčných objektoch a administratívnych budovách je ešte potrebné posúdiť miesto spotreby energie z Osvetlenia a prípadne Vetrania a klimatizácie.

 

 

Je potrebná termovízia pri tvorbe energetického certifikátu?

Termovízny snímok nie je nutnosťou pri vypracovaní ECB aj keď je samozrejme ponúkaný. Jeho špecifickosťou je, že rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím musí byť minimálne 15° čo sa teda v letných a zimných mesiacoch ťažko dosahuje a tým je kvalita práce veľmi obmedzená.

 

 

Aké podklady vyžadujete na vypracovanie energetického certifikátu?

Na vypracovanie certifikátu sú nutné projekty architektúry a vykurovania, technické správy, otvorové konštrukcie – buď technické listy, alebo certifikáty a prípadné zmeny zaznamenané pri realizácií, ktoré nie sú uvedené v projekte.

 

 

Môže byť sankcionovaný človek, ktorý zanedbal povinnosť Energetickej certifikácie?

Existuje Energetická inšpekcia, ktorá má za úlohu kontrolovať nielen činnosť odborne spôsobilých osôb a správny postup tvorby ECB, ale aj skutočnosť, či bol vypracovaný Energetický certifikát. Výška pokuty sa môže vyšplhať až na 3300,00 Eur.

energeticky certifikat bardejov, stropkov, svidnik

energeticky certifikat bardejov, stropkov, svidnik

 

 

energeticky certifikat bardejov, stropkov, svidnik

energeticky certifikat bardejov, stropkov, svidnik

 

 

 

 

Meno*

Email*

Telefón

Predmet

Správa*

Kontrola*
captcha

KONTAKTUJTE MA CEZ FORMULÁR